Jak wygląda praca opiekuna osoby niepełnosprawnej?

Opiekun osoby niepełnosprawnej Lipiany z Ukrainy

Współczesne rządy starają się robić jeszcze wiele w zakresu polepszenia standardu bycia kobiet niepełnosprawnych. W Polsce standard ten istnieje na wyjątkowo niskim poziomie, nie można nawet liczyć na zdrową pomoc finansową ze części państwa, jakie nie przeznacza wystarczającej ilości materiałów na opiekę nad takimi osobami.